Partner und Unterstützer

Vielen Dank an:

Gerry Schlegel

Andy Klotz (fotobyklotzi.de)

Dieter Verstl

Piclicius (piclicious.de)

Franziska Seng (mail an)

Driftwood Fins (driftwoodfins.de)

Ineika Surfcamp Fuerteventura (ineika.com)

Buster Surfboards (buster-surfboards.com)

Surf-Rack Surfbretthalterung fürs Fahrrad (surf-rack.de)

 

Bernhard Mairhofer, Christin Baudis (wordpress-schmiede-muenchen)